Ekologický festival

V rámci festivalu budeme používat zálohované vratné kelímky a budeme třídit vyprodukovaný odpad. Odpady můžete třídit do speciálních barevně označených pytlů přímo v areálu. Žluté slouží ke třídění plastu a plechovek, modré ke třídění papíru a černé na směsný odpad. Všechny odpady z třídících míst úklidová četa sváží do speciálních velkých kontejnerů, ve kterých putují k dotřídění a dalšímu zpracování – recyklaci.