Provozní řád

Vstupem do areálu dáváte souhlas s pořizováním fotografických a audiovizuálních záznamů.
 

Otevírací doba areálu festivalu:
Pátek 13:00 – 03:00  Sobota 08:00 – 03:00

 
Otevírací doba stanového městečka:
Pátek 10:00 – neděle 14:00
 
 
V případě, že jste svědky agresivního chování, nebezpečné situace, vandalismu či jiných nežádoucích projevů, prosíme, vyhledejte a ihned kontaktujte pracovníka pořadatelské nebo bezpečnostní služby festivalu.
 
Důležité kontakty:
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie 156
Tísňová linka 112
 
Psi a ostatní zvířata
Z bezpečnostních důvodů je vstup psů a ostatních zvířat zakázán.
 
První pomoc
Na festivalu je k dispozici stan první pomoci se zdravotním personálem. Zdravotnická služba je v provozu od otevření do uzavření festivalového areálu.
 

Bezbariérový přístup, dětský vstup, senioři

Držitelé průkazu a jejich doprovod ZTP, ZTP/P mají vstup na festival zdarma (platnou průkazku musí předložit u vstupu na festival). Celý areál festivalu je bezbariérový. Pro osoby na invalidním vozíku je vyhrazena speciální toaleta.
 
Děti do 7,99 let (včetně), ZTP, ZTP/P mají vstup zdarma (děti v doprovodu dospělé platící osoby)
Děti 8-12,99 let (včetně) celofestivalová vstupenka 390 Kč
Pro vstup platí tyto pravidla: prokázat věk dítěte (např. průkaz MHD, dítě v občanském průkazu, pas, průkazka zdravotní pojišťovny…) Plnou zodpovědnost za děti v areálu nesou rodiče.
 
Senioři 65+ celofestivalová vstupenka vstup 390 Kč (nutno prokázat věk u vstupu).
 
Identifikační pásky
Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační náramek, který mu pracovník festivalu upevní na zápěstí. Tento náramek vás opravňuje ke vstupu do areálu s možností jej opustit a opět se kdykoliv vrátit zpět. Identifikační náramek je nepřenosný a při poškození zcela neplatný bez náhrady škody. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do areálu a při namátkových kontrolách prokázat náramkem bezpečnostní službě. V případě neplatného náramku či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvník vpuštěn do areálu, případně vyveden ven bez náhrady.
 
Hygiena
Ve festivalovém areálu jsou k dispozici mobilní toalety a umývárny, které jsou rozmístěny po areálu, včetně stanového městečka.
 
Foto a video
Na festivalu je povoleno fotografování profesionálním fotoaparátem pouze akreditovaným fotografům s platným fotopasem Footfestu pro aktuální ročník.
 
Doprovodný program
Koncerty významných kapel jsou samozřejmostí, dále se můžete těšit na rodinnou zónu, taneční a hudební vystoupení, atrakce, workshopy a úžasné Čiperky a dětskou tánčírnou Moniky Průšové, která roztančí úplně každého.
 
Zákazy
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet: vlastní občerstvení, vlastní nápoje, skleněné nádoby, láhve, plechovky, hořlaviny, zbraně, drogy a omamné látky, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky vč. skládacích, laserová ukazovátka, magnetofony, přenosné reproduktory, filmové kamery, videokamery, profesionální fotoaparáty. Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových a foto záznamů a to i pro vlastní potřebu. Ve festivalovém areálu je zakázáno rozdělávání otevřeného ohně a stanování. Do areálu platí zákaz vjezdu všech vozidel včetně motocyklů a kol bez povolení. POZOR: poškození místní fauny a flory se trestá dle příslušných zákonů.
 
Bezpečnostní služba – Security
Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu. Pracovníci bezpečnostní služby jsou jednotně oblečeni a označeni nápisem SECURITY. Pro bezproblémový chod festivalu je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí. O bezpečnost mimo areál se postará Policie ČR.
 
Festivalové kelímky
V rámci festivalu bude probíhat prodej festivalových kelímků a limitované edice označených logem Footfestu (v omezeném počtu). Festivalový kelímek je zálohovaný a ten si můžete nechat opětovně naplnit nebo výměnou dostanete nový a případně ve výkupním místě nám ho kdykoliv odprodat. Otevřený stánek s výkupem bude maximálně hodinu po skončení poslední kapely. Na osobu bude vykoupeno maximálně 5 kelímků.
 
Věci s sebou
Na festival byste si neměli zapomenout s sebou vzít: průkaz pojištěnce, občanský průkaz, platnou vstupenku, peníze nebo platební kartu, hygienické potřeby (mýdlo, toaletní papír, ručník), potřebné léky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, pláštěnku, dostatek oblečení v případě špatného počasí a v případě nocování stan, karimatku a spacák.
 
Zdraví
Chraňte si své zdraví. Buďte k sobě navzájem ohleduplní, spolupracujte se zdravotníky, pořadateli i bezpečnostní službou. Nehazardujte s látkami, které jsou zdraví škodlivé, které jsou zakázané a jejichž složení neznáte. Chraňte se před slunečním zářením, chraňte se před nadměrným hlukem. V případě úrazu i v případě podezření na zdravotní problémy (i kohokoliv neznámého) kontaktujte zdravotníky. 
 
Přejeme Vám příjemný zážitek a návrat ve zdraví.